picture

В продължение на повече от 20 години фирма Мирекс-21 ООД се е доказала като коректен партньор и утвърден производител на висококачествени услуги и продукти в областта на изграждането на отоплителни инсталации, топлопроводи, спринклерни инсталации, газопроводи и петролопроводи.

Благодарение на екипа си от професионалисти Мирекс-21 ООД е извоювала пазарни позиции и в реализацията на крупни складови стопанства за съхранение на газ пропан бутан, а също така и в изграждането на петролни терминали и складови бази за нефтопродукти.

Производствената и складова база на фирмата е оборудвана с най-необходимата монтажна и заваръчна техника, механизация и инструментариум. Заваръчните дейности се извъшват от опитни заварчици, притежаващи сертификати съгласно БДС EN 17024:2004. Трайното си място на пазара фирмата дължи и на дългогодишния си опит в изпълнението на промишлени халета, складове, навеси и нестандартни метални конструкции.

Ръководството работи целенасочено за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд, при изпълнение на дейността, с цел, стриктно спазване на законовите изисквания за безопасна работа, както по отношение на продуктите, така и по отношение на условията на труд, както и за удовлетворяване на изискванията и очакванията на всички заинтересовани страни

Поддържането на ефективна Интегрирана система за управление на качеството и здравословните и безопасни условия на труд, отговаряща на изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007 е ключа към икономическия растеж и просперитет на фирмата.

© последна промяна 2013