picture

Котелни централи и абонатни станции

• Парокотелна централа – “Феникс-94” – Русе
• Парокотелна централа – “Дунавия” – Русе
• Парокотелна централа – “Винпром” – Русе
• Парокотелна централа – “Приста” – Русе
• Парокотелна централа – “П.Караминчев” – Русе
• Парокотелна централа – “Дунавска коприна” – Русе
• Парокотелна централа – “Жити” – Русе
• Парокотелни централи – “Оргахим” – Русе
• Парокотелна централа – “Юта” – Русе
• Парокотелна централа – “Сирма Приста” – Русе
• Парокотелна централа – Хлебозавод – Шумен
• Парокотелна централа – “Папас олио” – Балчик
• Парокотелни централи –  Оранжерии “Гимел” – с. Мартен
• Парокотелни централи –  Оранжерии “Гимел” – с. Звъничево
• Парокотелни централи –  Оранжерии “Гимел” – Левски
• Парокотелна централа –  Оранжерии “Гимел” – с. Ръжево Конаре
• Парокотелна централа – Захарен завод – Долна Митрополия
• Парокотелна централа – “Каолин” – Сеново
• Парокотелна централа – “Каолин” – Ветово Котелна отоплителна централа – Строителен техникум – Добрич
• Котелна  отоплителна централа – “Дунав карс” – Русе
• Котелна централа –  органичен топлоносител - “Мегахим” – Русе
• Котелна централа –  органичен топлоносител - “П.Караминчев” – Русе
• Котелна централа –  органичен топлоносител - “Оргахим” – Русе
• Децентрализирана бойлерна уредба – “Топлофикация” – Русе
• Децентрализирана бойлерна уредба – “Топлофикация” – Шумен
• Паропроводи и топлопреносна мрежа – “Топлофикация” – Русе
• Паропроводи и топлопреносна мрежа – “Топлофикация” – Шумен
• Паропроводи и топлопреносна мрежа – “Топлофикация” – Габрово
• Централна абонатна станция – “ЛВЗ” – Русе
• Централна абонатна станция – “Родопа” – Русе
• Централна абонатна станция – “Биндл Енергия” – Русе
• Централна абонатна станция – “Делта Текстил” – Русе
• Котелна централа, абонатна станция и отоплителна инсталация - Мегамол АД - гр. Русе
• Над 30 абонатни станции и отоплителни инсталации в жилищни блокове, административни и промишлени сгради

© последна промяна 2013