picture

Сертификати

Мирекс-21 ООД – Русе притежава следните сертификати и удостоверения:

Сертификат по ISO 9001:2008 в областта на: изграждане на газопроводи и газови съоръжения, топлофикационни обекти, тръбопроводи и инсталации; производство и монтаж на нестандартни метални конструкции с рег. № 490724 QM08 от 17.11.2011, издаден от DQS GmbH.

Сертификат по BS OHSAS 18001:2007 на системата за управление на здравето и безопасността при работа издаден от DQS GmbH;

Удостоверение за вписване в Централен Професионален Регистър на Строителя.

Разрешения за дейности, издадени от Държавната инспекция за технически надзор за поддържане, ремонтиране и преустройство на:
• Газопроводи, газови съоръжения, газови инсталации, бутилкови инсталации, автомобилни газоснабдителни станции, горивни уредби и газови уреди за природен газ или втечнени въглеводородни газове, изработени от стомана или полиетилен висока плътност;
• Монтаж и ремонт на парни и водогрейни котли високо налягане;
• Монтаж и ремонт на тръбопроводи за пара и гореща вода;
• Монтаж и ремонт на съдове – високо налягане.

Удостоверение от Държавна инспекция за технически надзор за поддържане и ремонтиране на:
• Мостови и козлови кранове с товароподемност до 40 т и релсовите пътища към тях;
• Автокранове с товароподемност до 25 т;
• Електрически телфери с товароподемност до 5 т, които не са монтирани на товароподемни кранове;
• Товарозахващащи приспособления.

© последна промяна 2013