picture

Електрически инсталации и автоматизация

• Електрическа инсталация – ремонт на Дунав мост – Русе

• СОТ и видеоконтрол – “МЕТРО” – Русе

• Система за автоматизация на шамотна пещ – “Каолин” – Ветово

• Система за автоматизация на котел утилизатор – “Каолин” – Ветово

• Автоматизация – Завод на Амилум Груп – Разград

• Електрически системи на склад за велпапе – “Дружба” АД – София – Юла Груп - Гърция

• Електрически системи и автоматизация на цех за промиване на кварцов пясък на „КАОЛИН” АД – гр. Девня

• Електрически системи и трафопост на пещ за производство на домакинско стъкло – „Ново стъкло” – гр. Нови пазар – Юла Груп – Гърция

• Електрически системи, трафопост и автоматизация на Рафинерия за производство на биодизел в гр. Ловеч – „БИОДРИЙМС” ЕООД – София

• Електрически системи и автоматизация на инсталация за сушене на кварцов пясък на „КАОЛИН” АД – гр. Девня

• На всички свои обекти фирмата е изградила сама съответните прилежащи електрически инсталации и системи за автоматизация.

© последна промяна 2013