picture

Отопление, вентилация и климатизация

• Сграда на БНБ (Емисионна банка) – Русе
• Сграда на Стопанска банка – Русе
• Банков офис – ТБ Биохим – Русе
• Банков офис – ТБ Тексимбанк – Русе
• Хотел “Дунав” – Русе
• Хотел “Рига” – Русе
• Хотел “Амбасадор” – Златни пясъци
• Главно управление Митници – Русе
• Учебен център Митници – Русе
• Регионална Здравно-осигурителна каса – Русе
• Част от централна поща – БТК – София
• Част от централна поща – БТК – Русе
• Офиси на Дейта процесинг – София
• Сграда на Централен универсален магазин – София
• Сграда на София Сентрал Парк – София
• Сграда на районен съд – Бяла
• Изпълнение на част ОВК - Мегамол АД - гр. Русе
• Вентилация и климатизация - Административна сграда - Керос България АД - Русе
• Тръбни инсталации към ОВК система на обект: Търговски център ДУНАВ МОЛ - гр. Русе
• Изграждане на покривна вентилация - Монтюпе ЕООД - гр. Русе.

© последна промяна 2013