picture

История

1990 г Мирекс-21 ООД  започва производствената си дейност с основни ремонти на котлоагрегати в ТЕЦ Габрово, ТЕЦ Русе-запад и ТЕЦ при Захарни заводи – Горна Оряховица. През следващите години клиенти на фирмата стават и други електроцентрали – ТЕЦ Шумен, ТЕЦ Свилоза, ТЕЦ София-изток, ТЕЦ Република – Перник.

1990 г – в края на годината стартира и програмата на фирмата по проектиране и изграждане на газопроводи и газови съоръжения. Първите си газови обекти са реализирани в гр. Русе и обхващат по-големите предприятия: Оргахим, Юта, Жити, Петър Караминчев, Винпром, Дунавия, Приста, Свободна безмитна зона и др., съставляващи повече от 60% от консуматорите на природен газ в града.

1991 гМирекс-21 ООД развива дейността по монтаж и ремонт на промишлени парни и водогрейни котли, парни и водни промишлени и отоплителни инсталации.

1994 г  - газификация на пещ за плоско стъкло Питсбург в Диамант – Разград с 96 горелки и над 5 км газови разводки със система за управление на Сименс.

1994 г – газификация на Оранжерия с. Мартен, Русенска област, включваща газопровод 8200 м, реконструкция и газификация на 8 бр. котли.

1994 г – реализация на децентрализирана бойлерна станция на Топлофикация – Шумен.

1994 г – закупуване и оборудване на собствена производствена и складова база за производство на метални конструкции, заготовки и резервни части за обслужване на основната монтажна дейност.

1995 г – газифицикация на Оранжерия с. Звъничево, Пазарджишка област с газопровод 7200 м, реконструкция и газификация на 14 бр. котли.

През следващите години фирмата реализира проекти за използване на природен газ в Хан Аспарух – Исперих, Птицекланица и Строителен техникум – Добрич, Захарен завод – Долна Митрополия, Хлебозавод – Шумен.

1999 г – реализация на децентрализирана бойлерна станция на Топлофикация - Русе заедно с топлопреносна мрежа.

2000 г – само за 6 месеца Мирекс-21 ООД построи най-големия частен газопровод в България – на Каолин АД - с дължина 27300 м и газифицира фабриките в гр. Сеново и гр. Ветово.

2000 г – откриване на собствени офиси с добро офис оборудване, хардуерно и софтуерно обезпечение.

2002 – 2003 г – реализирани са крупни обекти за съхранение и използване на газ пропан бутан – Складово стопанство за резервно гориво – нафта и газ пропан бутан на Стинд АД – София, Складово стопанство и изпарителна станция за газ пропан бутан за сушилна за зърно в Папас-Олио – база Балчик и Складово стопанство за 2000 м³ газ пропан бутан на Булмаркет ДМ в Русе.

2003 г – първите диагностични и ремонтни работи в ТЕЦ при Захарен завод – Битола, Македония.

2004 г – изграждане и модернизация на петролна база за нефтопродукти на Ромпетрол – България в Русе с вместимост 6400 м³ течни горива, монтаж на технологични тръбопроводи и съоръжения на най-голямата в източна Европа база за газ пропан бутан с вместимост 9600 м³ на Газтрейд в Костинброд.

2005 г – проектиране и изграждане на рафинерия за производство на биодизел в гр. Ловеч на „Биодриймс” ЕООД – София, строителство на цех за промиване на кварцов пясък в гр. Девня на „Каолин” АД, газово отопление с ниско интензивни излъчватели на складове за велпапе на площадката на СТИНД - София

2006 г – проектиране и монтаж на технологични инсталации на пещ и линии за производство на домакинско стъкло в гр. Нови пазар на „Ново стъкло” АД, изграждане на сушилна инсталация за кварцов пясък в гр. Девня на „Каолин” АД

2007 г – Станция за улавяне на въглеводородни газове на петролен терминал на “Ромпетрол – България” АД – Русе. Склад за съхранение на сухи пясъци на „КАОЛИН” АД – гр. Сеново. Инсталация за сушене на кварцов пясък на „КАОЛИН” АД – гр. Девня – комплексно изпълнение на обекта. Инсталация за индикиране на течни горива в петролен терминал  на “Ромпетрол – България” АД – Русе. Силозни стопанства за насипни материали – фабрики Игнатиево и Устрем – „КАОЛИН” АД. Производство и монтаж на стоманени резервоари, цистерни и силози в Завод за биодизел - Астрабиоплант ЕООД - гр. Сливо поле. Складова база за течни горива - технологични тръбопроводи - Газтрейд АД -  гр. Констинброд. Монтаж на технологични тръбопроводи - Завод за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав Монтюпе ЕООД - гр. Русе. Помещение за сушилна инсталация за кварцов пясък във фабрика Девня - Каолин АД

2008 г Помещение класификатор за пясък на три нива във фабрика Ветово - Каолин АД. Изпълнение на "Газопровод и газово отопление на преопаковка цех  "Декорация"  с високоинтензивни и нискоинтензивни отоплителни тела - Ново Стъкло ЕАД - гр. Нови пазар. Метален навес - открит склад - част Конструкции - Завод за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав Монтюпе ЕООД - гр. Русе. Резервоар за маркиране на горива - Петролен терминал на Ромпетрол България АД - гр. Русе. Изпълнение на инсталации за природен газ, отопление, вентилация, климатизация, сгъстен въздух и вода - Керос България АД - гр. Русе. Производство и монтаж на метални конструкции и парапети - Завод за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав Монтюпе ЕООД - гр. Русе. Производство и монтаж на метална конструкция, стенни и покривни панели - Цех за млян калциниран каолин във ф. Ветово - Сграда мелница - Каолин АД. Доставка и монтаж на газова и отоплителна инсталация в Завод за производство на изделия от памук собственост на СЕПТОНА - БЪЛГАРИЯ АД - гр. Русе. Цех за производство на фини пясъци във ф. Сеново - Каолин АД. Транспортна естакада към цех за производство на фини пясъци във фабрика Сеново - Каолин АД

2009 г – Изграждане на котелна централа, абонатна станция и отоплителна инсталация - Мегамол АД - гр. Русе. Производство и монтаж на стоманени изделия и екипировка - Монтюпе ЕООД - гр. Русе. Инсталации за природен газ, сгъстен въздух и отопление, котелна централа,  вентилация и климатизация - Керос България АД - Русе. Тръбни инсталации към система за отопление и климатизация на обект: Търговски център ДУНАВ МОЛ - гр. Русе

2010 г – Инсталация за захранване с природен газ, спринклерна и пожарогасителна системи на обект МОЛ Русе. Монтажни работи на обект "Складова база за течни горива" на Газтрейд АД - гр. Асеновград. Изграждане на покривна вентилация - Монтюпе ЕООД - гр. Русе.  Преустройство и разширение на складови стопанства за течни горива и пропан бутан, и автотоварище - част Машинно-технологична, Електро КИП и А, площадкови водопроводи – Топливо АД – София.

2011 г – Проектиране и изпълнение на сърцарна платформа в сърцарно отделение - Монтюпе ЕООД – Русе. Производство и монтаж на метални конструкции и стоманени тръбни парапети - Stanka Wasilewa KG – Виена – Австрия. Производство и монтаж на метални конструкции – производствена сграда, навес, козирки, телферни пътища, автоматична пожарогасителна инсталация, противопожарна помпена станция с КСК - Атлас Копко Лифтьн ЕООД - гр. Русе. Захранваща мрежа за сгъстен въздух на сърцарен участък с неръждаеми тръби - Монтюпе ЕООД - гр. Русе.

2012 г – Производство и монтаж на метални конструкции за 100 тонни силози и пещ - Монтюпе ЕООД - гр. Русе. Производство и монтаж на 3 бр. силози по 100 т, 1 бр. силоз по 10 т, стълби, площадки и парапети на силозите - Монтюпе ЕООД - гр. Русе. Доставка и окомплектоване на скидова система за приемане на дизелово гориво - Петър Караминчев АД - гр. Русе. Изпълнение на метални конструкции на обект: Складови халета за временно складиране на отпадъци и материали в Монтюпе ЕООД – Русе /тяло „В”: Топъл склад; тяло „Д”: Склад – празни опаковки; тяло „Г”: Склад горива/. Основен ремонт, реконструкция и преустройство на хотелска сграда в м. Иканталъка, Каварна - Производство и монтаж на метални конструкции - Свети Георги Ризорт Енд Спа АД - гр. София. Преработка на газова инсталация за ванна пещ - Дружба Стъкларски Заводи АД - гр. София. Конструктивни и монтажно-инсталационни работи по част Технологична на обект: Текущ ремонт и саниране на Цех № 4 - Атлас Копко Лифтън - гр. Русе.

© последна промяна 2013