picture

Промишлени обекти и инсталации

• Компресорно отделение – “Диамант” – Разград
• Помпена станция и напорен водопровод – “Диамант” – Разград
• Площадкови тръбопроводи за сгъстен въздух – “Диамант” – Разград
• Вътрешни водопроводи – “Дунавска коприна” – Русе
• Газификация на цех за плоско стъкло – “Диамант” – Разград
• Газификация на ролкова тунелна пещ – “Хан Аспарух” – Исперих
• Разпределителен газопровод 28 км и газификация фабриките на “Каолин” – Сеново и Ветово
• Разпределителен газопровод 7 км и газификация  на оранжерия “Гимел” – с. Мартен
• Разпределителен газопровод 9 км и газификация  на оранжерия “Гимел” – с. Звъничево
• Разпределителен газопровод и газификация  на  “Дунавия” – Русе
• Разпределителен газопровод и газификация  на  “Винпром” – Русе
• Разпределителен газопровод и газификация  на  “Приста” – Русе
• Разпределителен газопровод и газификация  на  “Оргахим” – Русе
• Разпределителен газопровод и газификация  на  “Юта” – Русе
• Разпределителен газопровод и газификация  на  “Жити” – Русе
• Разпределителен газопровод и газификация  на  “Мегахим” – Русе
• Разпределителен газопровод и газификация  на  “П.Караминчев” – Русе
• Разпределителен газопровод и газификация  на  Хлебозавод – Шумен
• Разпределителен газопровод и газификация  на  СБЗ – Русе
• Разпределителен газопровод и газификация  на “Биндл Енергия” – Русе
• Разпределителен газопровод и газификация  на Стр.техникум – Добрич
• Разпределителен газопровод и газификация  на Птицекланица – Добрич
• Цех за производство на смоли – Технологична част – “Мегахим” – Русе
• Складово стопанство за резервно гориво – нафта и газ пропан бутан на “Стинд” АД – София
• Складово стопанство и изпарителна станция за газ пропан бутан за сушилна за зърно в “Папас-Олио” – база Балчик
• Складово стопанство за 2000 м³ газ пропан бутан на “Булмаркет ДМ” в Русе.
• Газозарядни станции за газ пропан бутан
• Петролна база за нефтопродукти на „Ромпетрол – България” в Русе с вместимост 6400 м³ течни горива
• Технологични тръбопроводи и съоръжения на база за газ пропан бутан с вместимост 9600 м³ на „Газтрейд” в Костинброд
• Помпена станция и технологични тръбопроводи и съоръжения за нефтопродукти – пристанище на „Булмаркет ДМ” в Русе
• Промишлени естакади за пясък – “Каолин” – Сеново
• Промишлена вентилация – “Каолин” – с. Игнатиево
• Промишлена вентилация – Цех за производство на гъби – с. Мечка
• Резервоари за растително масло – 3 х 1500 м³ –  “Папас олио” – Балчик
• Газозарядна станция за пропан-бутан – “Топливо” АД – Габрово
• Газозарядна станция за пропан-бутан – “Инвестстрой” ЕООД – Русе
• Газозарядна станция за пропан-бутан – “Социалинвест” ЕООД – Разград
• Газозарядна станция за пропан-бутан – “Перфект ойл” АД – Ямбол
• Складово стопанство за нафта 200 м³ и газ пропан-бутан 50 м³ – “Стинд” – София – Юла Груп - Гърция
• Складово стопанство за 2000 м³ газ пропан-бутан –  “Булмаркет” – Русе
• Складово стопанство за газ пропан-бутан 50 м³ –  “Папас олио” – Балчик
• Разширение на петролен терминал на “Ромпетрол – България” АД – Русе – 2 резервоара по 2000 м³ за бензин и дизелово гориво и 1 от 400 м³  за вода – Ромпетрол – Румъния
• Складово стопанство за 9600 м³ газ пропан-бутан – “Газтрейд” – София
• Складово стопанство за газ пропан-бутан 50 м³ –  “Спринк” ЕООД – Велико Търново 
• Складово стопанство за газ пропан-бутан 50 м³ –  “Зърнени храни’99” АД –  Ямбол
• Помпена станция за нефтопродукти – “Булмаркет” – Русе
• Вътрешен газопровод и система за отопление на склад за велпапе – “Дружба” АД – София – Юла Груп - Гърция
• Вътрешен газопровод на нова площадка на “Петър Караминчев” АД – Русе
• Цех за промиване на кварцов пясък на „КАОЛИН” АД – гр. Девня – комплексно изпълнение на обекта
• Проектиране и изпълнение на всички технологични системи на пещ за производство на домакинско стъкло – „Ново стъкло” – гр. Нови пазар – Юла Груп – Гърция
• Проектиране и изпълнение на всички технологични системи на Рафинерия за производство на биодизел в гр. Ловеч – „БИОДРИЙМС” ЕООД – София
• Станция за улавяне на въглеводородни газове на петролен терминал на “Ромпетрол – България” АД – Русе – Ромпетрол – Румъния
• Склад за съхранение на сухи пясъци на „КАОЛИН” АД – гр. Сеново
• Инсталация за сушене на кварцов пясък на „КАОЛИН” АД – гр. Девня – комплексно изпълнение на обекта
• Инсталация за индикиране на течни горива в петролен терминал  на “Ромпетрол – България” АД – Русе – Ромпетрол – Румъния
• Силозни стопанства за насипни материали – фабрики Игнатиево и Устрем – „КАОЛИН” АД
• Производство и монтаж на стоманени резервоари, цистерни и силози 
• Монтажни работи в Завод за биодизел - Астрабиоплант ЕООД - гр. Сливо поле
• Складова база за течни горива - технологични тръбопроводи - Газтрейд АД -  гр. Констинброд
• Монтаж на технологични тръбопроводи - чугунена арматура - Завод за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав Монтюпе ЕООД - гр. Русе
• Помещение за сушилна инсталация за кварцов пясък във фабрика Девня - Каолин АД
• Производство и монтаж на транспортна естакада между две групи силози за пясък и площадка под тях във фабрика Сеново - Каолин АД
• Складово стопанство за съхранение на биоетанол - ЕВРОЕТИЛ АД - гр. Силистра
• Помещение класификатор за пясък на три нива във фабрика Ветово - Каолин АД
• Изпълнение на "Газопровод и газово отопление на преопаковка цех  "Декорация"  с високоинтензивни и нискоинтензивни отоплителни тела - Ново Стъкло ЕАД - гр. Нови пазар
• Метален навес - открит склад - част Конструкции - Завод за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав Монтюпе ЕООД - гр. Русе 
• Резервоар за маркиране на горива - Петролен терминал на Ромпетрол България АД - гр. Русе
• Изпълнение на инсталации за природен газ, отопление, вентилация, климатизация, сгъстен въздух и вода - Керос България АД - гр. Русе
• Производство и монтаж на метални конструкции и парапети - Завод за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав Монтюпе ЕООД - гр. Русе
• Производство и монтаж на метална конструкция, стенни и покривни панели - Цех за млян калциниран каолин във ф. Ветово - Сграда мелница - Каолин АД
• Доставка и монтаж на газова инсталация и водна тръбна разводка в Завод за производство на изделия от памук собственост на СЕПТОНА - БЪЛГАРИЯ АД - гр. Русе
• Цех за производство на фини пясъци във ф. Сеново - Каолин АД
• Транспортна естакада към цех за производство на фини пясъци във фабрика Сеново - Каолин АД
• Производство и монтаж на стоманени изделия и екипировка - Монтюпе ЕООД - гр. Русе.
• Инсталации за природен газ, сгъстен въздух и отопление, котелна централа,  вентилация и климатизация - Керос България АД - Русе.
• Инсталация за захранване с природен газ, спринклерна и пожарогасителна системи на обект МОЛ Русе.
• Преустройство и разширение на складови стопанства за течни горива и пропан бутан, и автотоварище - част Машинно-технологична, Електро КИП и А, площадкови водопроводи – Топливо АД – София.
• Производство и монтаж на стоманени парапети - Монтюпе ЕООД - гр. Русе
• Производство и монтаж на метални конструкции – производствена сграда, навес, козирки - Атлас Копко Лифтън ЕООД - гр. Русе
• Проектиране и изпълнение на сърцарна платформа в сърцарно отделение - Монтюпе ЕООД – Русе.
• Производство и монтаж на телферни пътища - Атлас Копко Лифън ЕООД - гр. Русе
• Изпълнение на автоматична пожарогасителна инсталация, стоманени тръби и спринклерни глави - Атлас Копко Лифтън ЕООД - гр. Русе
• Производство и монтаж на метални конструкции и стоманени тръбни парапети - Stanka Wasilewa KG – Виена – Австрия
• Монтаж на противопожарна помпена станция с КСК и прилежащи тръбопроводи - Атлас Копко Лифтън ЕООД - гр. Русе
• Захранваща мрежа за сгъстен въздух на сърцарен участък с неръждаеми тръби - Монтюпе ЕООД - гр. Русе
• Производство и монтаж на метални конструкции за 100 тонни силози и пещ - Монтюпе ЕООД - гр. Русе
• Производство и монтаж на 3 бр. силози по 100 т, 1 бр. силоз по 10 т, стълби, площадки и парапети на силозите - Монтюпе ЕООД - гр. Русе
• Доставка и окомплектоване на скидова система за приемане на дизелово гориво - Петър Караминчев АД - гр. Русе
• Изпълнение на метални конструкции на обект: Складови халета за временно складиране на отпадъци и материали - Монтюпе ЕООД – гр. Русе
• Производство и монтаж на метални конструкции - Свети Георги Ризорт Енд Спа АД - гр. София
• Преработка на газова инсталация за ванна пещ - Дружба Стъкларски Заводи АД - гр. София
• Конструктивни и монтажно-инсталационни работи по част Технологична на обект: Текущ ремонт и саниране на Цех № 4 - Атлас Копко Лифтън - гр. Русе
• Производство и монтаж на нестандартно оборудване и метални конструкции – повече от 80 обекта

© последна промяна 2013