picture

Ръководство

Мирекс-21 ООД е частна собственост. Фирмата е основана през 1990 г. в Русе.

Ръководство:

инж. Михаил Христов Михайлов – изпълнителен директор

инж. Велислав Руменов Христов – производствен директор

инж. Венцислав Добрев Иванов – технически директор

Всички съдружници са с дълъг производствен стаж и богат професионален опит в системата на енергетиката.

Ръководството на Мирекс-21 ООД е посветило усилията си да утвърждава фирмата като производител на висококачествени инженерингови и технически услуги и продукти в областта на изграждането, ремонта и реконструкцията на газови, топлоенергийни и промишлени обекти и производството на нестандартни метални конструкции с трайно място на вътрешния пазар.

© последна промяна 2013