picture

Фотогалерия 1

Терминал за петролни продукти на ROMPETROL Bulgaria

Железопътно и автомобилно депо за петролни продукти на ROMPETROL Bulgaria

Складова база за 9600 м3 газ пропан бутан на ГАЗТРЕЙД АД

Автотоварище за петролни продукти – ГАЗТРЕЙД АД

ЖП разтоварище за газ пропан бутан – ГАЗТРЕЙД АД

Инсталация за промиване кварцов пясък – Каолин АД – площадка Девня - покривна конструкция и монтаж на технологично оборудване

Сушилна инсталация за кварцов пясък – Каолин АД – площадка Девня - покривна конструкция и монтаж на технологично оборудване

Парокотелна централа, мазутно стопанство, технологични тръбопроводи и инсталация за газ пропан бутан– ПАПАС ОЛИО АД – гр. Балчик

Понтонна помпена станция за нефтопродукти – БУЛМАРКЕТ ООД – Русе

Резервоарен парк за светли горива - Булмекстрейд АД - гр. Русе

Покрита естакада и силози за насипни материали - Каолин АД Сеново

Стоманени конструкции, монтаж на технологично оборудване, технологични тръбопроводи и резервоарен парк за биодизел - Астра Биоплант ЕООД - Сливо поле

Рафинерия за биодизел – складово стопанство, помпена станция и автотоварище – Биодриймс ЕООД – Ловеч

Стоманени конструкции, инсталация за промиване на кварцов пясък, монтаж на машини и технологично оборудване на - Каолин АД Сеново

Газопровод и инфрачервено отопление на складове за велпапе ДРУЖБА АД – София

    next
  следваща

© последна промяна 2013