picture

Енергиен ремонт и монтаж

• ТЕЦ “Русе – запад” – Русе
• ТЕЦ “Габрово” – Габрово
• ТЕЦ “Шумен” – Шумен
• ТЕЦ “Република” – Перник
• ТЕЦ “София – изток” – София
• ТЕЦ “Захарни заводи” – Горна Оряховица
• ТЕЦ “Свилоза” – Свищов
• ТЕЦ – „Захарен завод” – Битоля – Македония

© последна промяна 2013