picture

Производствена и материална база

Важно звено в системата на фирмата е нейната производствена и складова база. Тя е закупена през 1994 година и е оборудвана с най-необходимата техника за производство на метални конструкции, заготовки и резервни части за обслужване на основната монтажна дейност. В следващите години базата разви и дейност към задоволяване на потребностите на пазара с метални конструкции и сега е партньор и доставчик на такива на много строителни фирми и предприятия от региона.

Още с основаването си фирмата инвестира в изграждането на добра материална база. Тази политика продължава и до днес и затова Мирекс-21 ООД притежава необходимите за изпълнение на задачите си автотранспорт и механизация, монтажна, заваръчна техника и инструментариум.

© последна промяна 2013