picture

Технически възможности и потенциал

Нашите клиенти могат да разчитат на:

• Дългогодишния опит на фирмата – повече от 20 години на българския пазар и отлично разбирателство с чуждестранни инвеститори от Австрия, Германия, Франция, Испания, Турция, Гърция, Румъния, Израел, Белгия, Македония, за повечето от които ние вече сме преференциален партньор при реализация на нови проекти;

• Сертификат по ISO 9001:2008 на системата за управление на качеството във фирмата издаден от DQS GmbH;

• Сертификат по BS OHSAS 18001:2007 на системата за управление на здравето и безопасността при работа издаден от DQS GmbH;

• Опитен мениджърски и технически екип;

• Професионално подготвен и технически атестиран по наредбите за технически надзор изпълнителски персонал;

• Екип от заварчици, подложени на изпит и сертифицирани;

• Добрите ни взаимоотношения с директни вносители и производители на технологично оборудване и материали;

• Собствена производствена и складова база;

• Собствени транспортни средства, механизация и техническа екипировка, позволяващи работа във всички райони на страната.

© последна промяна 2013