picture

Услуги

• Проектиране, монтаж и пуск на инсталации.
• Гаранционно и сервизно поддържане на отоплителни инсталации, котелни - нафтови и газови стопанства, климатични и вентилационни инсталации.
• Комплексни доставки.
• Монтаж и ремонт на енергийни и промишлени котли, турбини, и спомагателно оборудване.
• Проектиране и изпълнение на топлопроводи за пара и гореща вода и топлинни стопанства.
• Проектиране и изпълнение на газопроводи, реконструкция на котли за изгаряне на природен газ.
• Проектиране и изграждане на складови стопанства и инсталации за газ пропан бутан.
• Изграждане на терминали и складови бази за нефтопродукти.
• Производство и монтаж на метални конструкции.
• Производство на нагревни повърхностти за енергийни котли.
• Строителство огнеупорни зидарии и топлоизолации.
• Електроремонт и монтаж.
• Пусковоналадъчни работи на енергетично оборудване.

© последна промяна 2013